Szkoła muzyczna – korzyści płynące z kształcenia

szkoła muzyczna

Jeżeli Twoje dziecko wykazuje zainteresowanie muzyką, tańcem, albo lubi malować i poświęcać czas na zabawy plastyczne to znak, że warto zastanowić się nad wyborem zajęć dodatkowych lub zapisaniem dziecka do szkoły artystycznej.

Każde miasto, gmina i inne lokalne ośrodki oferują dzieciom wiele różnorodnych zajęć artystycznych. Są to m.in.: zajęcia z rysunku, zajęcia garncarskie, warsztaty szycia, balet, taniec towarzyski, nauka gry na instrumencie i wiele innych.

Ja natomiast chciałabym dzisiaj pochylić się nad szkołami muzycznymi w Polsce.

szkoła muzyczna

Od czego zacząć edukację muzyczną?

 • Przede wszystkim dziecko musi wykazywać zainteresowanie muzyką. Nie możemy zmuszać dziecka do jakichkolwiek zajęć dodatkowych. Takie sytuacje zawsze prowadzą to do negatywnych skutków: zniechęcenia, złości, nerwów, a nawet traumy. Wybór zajęć dodatkowych, czy w tym przypadku – szkoły muzycznej powinien być zawsze przemyślany.
 • Warto porozmawiać z dzieckiem, czy chciałoby grać na instrumencie i jaki to miałby być instrument.
 • Warto wybrać się na koncert – najlepiej z udziałem dzieci, a po koncercie omówić z dzieckiem wrażenia.
 • Należy zapoznać się z ofertą szkół w regionie i wybrać się na dni otwarte. Coraz więcej szkół muzycznych prowadzi szeroką ofertę rekrutacyjną – w szkołach odbywają się spotkania dla rodziców i dzieci, są organizowane koncerty, warsztaty, a nawet konsultacje dla przyszłych kandydatów.

piano

Szkoła muzyczna – jakie są rodzaje?

1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna (OSM)

 • Naukę w tej szkole rozpoczynają dzieci od 7 roku życia.
 • To szkoła, która łączy w sobie zajęcia ogólnokształcące (zakres przedmiotów odpowiadający szkole podstawowej (później liceum), np. edukacja wczesnoszkolna, język obcy, informatyka, matematyka, itd.) oraz zajęcia muzyczne.
 • Do zajęć muzycznych należą: nauka gry na instrumencie, kształcenie słuchu, rytmika. W kolejnych latach nauki: chór, orkiestra, wiedza o muzyce, zespół instrumentalny, i inne.
 • Nauka odbywa się od godzin porannych. Zaletą szkoły jest fakt, iż w godzinach nauki w szkole uczeń realizuje zajęcia muzyczne, dzięki temu przebywa w szkole krócej, niż w sytuacji gdy łączy szkołę podstawową/liceum z państwową szkołą muzyczną.
 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia prowadzi naukę na etapie klas 1-8 szkoły podstawowej, natomiast ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia to klasy 1-4 liceum.

2. Państwowa Szkoła Muzyczna (PSM)

 • Naukę dzielimy na dwa etapy:
  I stopień (6 lat nauki lub 4 lata – zależne od wieku, w którym rozpoczyna się naukę w szkole),
  II stopień (6 lat nauki, wyjątek stanowi wydział wokalny: 4 lata nauki).
 • W państwowej szkole muzycznej zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych.
 • PSM nie realizuje podstawy programowej szkoły podstawowej i liceum, a zatem uczniowie oddzielnie realizują obowiązek szkolny, zaś państwowa szkoła muzyczna pełni funkcję zajęć dodatkowych.
 • Nauka wyłącznie przedmiotów muzycznych: instrument główny, kształcenie słuchu, rytmika. W kolejnych latach nauki: chór, orkiestra, wiedza o muzyce, zespół instrumentalny, i inne.

Szkoła muzyczna – co jeszcze warto wiedzieć?

 • Dziecko przed rozpoczęciem nauki w szkole muzycznej nie musi umieć grać na instrumencie, nie musi także znać nut – tego wszystkiego nauczy się w szkole.
 • Rodzic nie musi znać się na muzyce. W pierwszych latach nauki ważne jest zainteresowanie ze strony rodzica oraz udział w lekcjach instrumentu. Wsparcie dziecka w edukacji oraz udział rodziców w koncertowym życiu szkoły stanowi poczucie zrozumienia i bezpieczeństwa.
 • Zazwyczaj szkoły posiadają zaplecze instrumentalne, dzięki temu możliwe jest wypożyczenie instrumentu. Jest to ogromne ułatwienie na początku nauki w szkole muzycznej. Dzięki temu rodzice nie muszą od razu kupować instrumentu i obawiać się ryzyka, w sytuacji rezygnacji ze szkoły.

instrument

Korzyści płynące z kształcenia muzycznego

Obcowanie z muzyką oraz muzyczne aktywności (takie jak: śpiewanie, słuchanie muzyki, ruch do muzyki, gra na instrumencie) rozwijają mózg dziecka i mają bezpośredni wpływ na tworzenie nowych połączeń neuronalnych. Dzięki temu dziecko szybciej uczy się w innych obszarach.

Uczęszczanie do szkoły muzycznej niesie wiele korzyści ogólnorozwojowych.

SZKOŁA MUZYCZNA

ROZWIJA:

 • umiejętności poznawcze (koncentracja uwagi, pamięć, myślenie abstrakcyjne)
 • kompetencje językowe,
 • umiejętność czytania,
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność zarządzania swoim czasem (= dobra organizacja czasu/planu dnia/obowiązków);

KSZTAŁCI:

 • twórczą wyobraźnię, kreatywność i umiejętności artystyczne (to filary kompetencji przyszłości),
 • wrażliwość (= umiejętność bycia empatycznym),
 • poczucie estetyki;

UCZY:

 • samokontroli i poprawiania swoich błędów,
 • wyrażania i regulowania swoich emocji (m.in. za pomocą muzyki i aktywności z nią związanych),
 • współpracy, pracy w zespole (jeden z najważniejszych elementów współczesnej edukacji),
 • odpowiedzialności za swoje decyzje.

Szkoła muzyczna ma na celu rozbudzanie zainteresowań muzyką, opanowanie podstaw gry na instrumencie, ale także czynny udział w życiu muzycznym. Dzięki szkole muzycznej dzieci mają możliwość rozwijania swojej pasji i talentu.

muzyka

Czy moje dziecko zostanie artystą?

Na to pytanie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Rozpoczęcie nauki w szkole muzycznej nie gwarantuje, że dziecko zostanie wybitnym artystą muzykiem, ale stwarza warunki i możliwości niezbędne do jak najlepszego rozwijania pasji i ogólnego rozwoju dziecka.

Tu znajdziesz listę szkół muzycznych w Polsce: https://szkolnictwoartystyczne.mkidn.gov.pl/

Jeśli temat edukacji muzycznej Was zainteresował polecam przeczytać również:
Czy rozwój muzyczny w dobie komputerów ma sens?
5 faktów na temat zdolności muzycznych dzieci
Edukacja muzyczna dzieci – kiedy ją rozpocząć?

Sztuka bez zadęcia, geografia i szachy

loader-image
memory z obrazami polskich malarzy

NOWOŚĆ!

Original price was: 54,99 zł.Current price is: 44,99 zł.
pokoloruj władców polski

NOWOŚĆ!

Original price was: 29,99 zł.Current price is: 14,99 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *